SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของ SYS ประกอบด้วย 6 หน้าตัด ได้แก่ 1. เอชบีม (H-Beam) 2. ไอบีม (I-Beam) 3. เหล็กรางน้ำ (Channel) 4. เหล็กฉาก (Angle) 5. คัทบีม (Cut Beam) และ 6. ชีทไพล์ (Sheet Pile) ซึ่งมีลักษณะ และ รายละเอียดในการใช้งาน ที่แตกต่างกัน ดังนี้

เอชบีม / ไวด์แฟรงก์

เอชบีม / ไวด์แฟรงก์

หน้าตัดของเหล็ก เอชบีม หรือ ไวด์แฟรงก์ นั้นจะเป็น รูปตัวเอช (H) สมชื่อ แต่ให้สังเกตว่า ส่วนที่เป็นขาตัวเอช หรือ ที่เรียกว่า “ปีก” (Flanges) นอกจากจะมี ความหนากว่าแกนตรงกลาง ที่เรียกว่า “เอว” (web) แล้ว “ปีก” ยังมีลักษณะตรงเรียบ ความหนาคงที่ สัดส่วนหน้าตัด จะมีทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ ผืนผ้า เหล็กเอชบีม หรือ ไวด์แฟรงก์ นี้รับแรงได้ดี
ไอบีม

ไอบีม

เหล็ก ไอ-บีม นั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอช-บีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลาง หรือ “เอว” (web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง (เอว) จะหนากว่าส่วนปลาย และ ปลายมีความโค้งมน บางแห่ง อาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอ-บีม (I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ
เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ

หน้าตัดของเหล็กรางน้ำ นั้น จะเป็นรูปตัวยู (U) หน้าตัดเหล็กจะมี “ปีก” หรือ Flange อยู่ที่ด้านบน และ ล่าง เพียงข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้นำมาใช้ กับ โครงสร้างขนาดใหญ่มากนักเหมือนกับเหล็ก H-Beam และ I-Beam เนื่องจากมีจุดรับแรงที่ไม่ใช่จุดตรงกลาง จึงมีความเฉพาะตัวในการใช้งานที่ต่างออกไป อาจนำมาใช้เพื่อเสริมในส่วนโครงสร้าง
เหล็กฉาก

เหล็กฉาก

หน้าตัดของเหล็กฉาก นั้นจะเป็นรูปฉาก หรือ ตัวแอล ที่มีขาเท่ากัน 2 ด้าน หรือ บางครั้งอาจเรียก เหล็ก L-shaped cross-section นิยมใช้เป็นโครงสร้าง อาคารใช้งาน ในเชิงวิศวกรรม เช่น เสาส่งสัญญาณ ต่าง ๆ ในทางสถาปัตยกรรม อาจเลือกใช้เป็นตัวจบ ในโครงสร้างอาคาร หรือ คานตัวริม เพื่อความสวยงาม และ ติดตั้งรับแรง ได้ตรงจุด
ไอบีม

คัทบีม

หน้าตัดเป็นรูป ตัว T บางทีเรียกว่า T-Beam ส่วน คำว่า คัท-บีม นั้นมีที่มาจาก กระบวนการผลิต โดยการนำ เอช-บีม มา “ตัด” ครึ่งตรงส่วนแกนกลาง ที่เรียกว่า “เอว” (web) ก็จะได้เหล็กที่มีหน้าตัด เฉพาะตัว เมื่อเลือกนำมาใช้งาน ในแนวทางของสถาปัตยกรรม จะได้เส้นสายที่สบายตา กว่าเหล็กหน้าตัด อื่น ๆ ในบางตำแหน่ง
ชีทไพล์

ชีทไพล์

ชีทไพล์ (Sheet Pile) เป็นเหล็กเข็มพืดรีดร้อน ที่มีเขี้ยวอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน ซึ่งสามารถตอกสลับ เพื่อเข้าเขี้ยวกัน แล้วล็อคต่อกันไปเรื่อย ๆ ได้ จึงเหมาะที่จะนำมาทำโครงสร้าง ในลักษณะกำแพง ที่ต้องรับแรงมาก ๆ แต่มีเวลา และ พื้นที่อย่างจำกัด เพราะ ชีทไพล์ จะมีความแข็งแรง และ มีความรวดเร็ว ในการก่อสร้าง กว่าการสร้างแนวกำแพงแบบอื่น ๆ