SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ดาวน์โหลดคู่มือและแค็ตตาล็อก

  • Siam Yamato Steel
  • ดาวน์โหลดคู่มือและแค็ตตาล็อก

คู่มือการใช้งานเหล็ก

การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

Company Profile

Company Profile

แค็ตตาล็อกมาตรฐานไทย

เหล็กสยามยามาโตะ แค็ตตาล็อก มาตรฐานไทย

แค็ตตาล็อกมาตรฐานสากล

เหล็กสยามยามาโตะ แค็ตตาล็อก มาตรฐานสากล

หนังสือบ้านเหล็กสร้างง่าย

หนังสือบ้านเหล็กสร้างง่าย

คู่มือการต่อเติมด้วยโครงสร้างเหล็ก

10 ไอเดีย ต่อเติมบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก

SYS BimObject

SYS BimObject​

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม

Steel Connection เล่ม 1

Steel Connection เล่ม 2

DWG File for Steel Connection เล่ม 1

DWG File for Steel Connection เล่ม 2

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

SYS Cellular Beam Design Program

โปรแกรมออกแบบ Cellular Beam พร้อมรายการคำนวณ และรูปแบบรูเจาะ

Connection Design Software LRFD

โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ LRFD และสามารถ exportเป็น file CAD

SYS Design KIT

โปรแกรมออกแบบโครงสร้างโกดัง, โรงงาน สำเร็จรูปพร้อมถอดปริมาณสินค้าที่ใช้

SYS Bolt Connections

โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ ASD

SYS Steel Designer

โปรแกรมออกแบบขนาด เสา และ คาน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

โปรแกรมถอดแบบสำเร็จรูป

เอกสารรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


Climate Action Data Provider

SYS1, SYS2

CFP by TGO

SYS1,SYS2

CFO by TGO

SYS1, SYS2

CE-CFP (Circular Economy- CFP)

SYS1, SYS2

ISO 14001--2015 Environmental Management System

SYS1,SYS2

ISO 50001-2018 Energy Management System

SYS1,SYS2

ISO 14064-1 : 2018 Greenhouse Gases Verification Statement

SYS1, SYS2