STEEL SOLUTION SERVICES

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่าการจำหน่ายแต่เพียงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะยังมีข้อจำกัดทางองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตั้งแต่การนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม การประกอบโครงสร้างเหล็กอย่างมีมาตรฐาน การติดตั้งชิ้นงานเหล็กร่วมกับโครงสร้างอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมชิ้นงานเหล็กให้เหมาะสมทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนยังมีข้อมูลจำกัดสำหรับทีมงานออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยทั้งสิ้น

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 เราจึงได้ริเริ่มหน่วยงาน Steel Solution by SYS ขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษาและดูแลโครงการที่ใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนอย่างครบวงจร โดยวิศวกรผู้ชำนาญการซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ทำงานโครงการที่ใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาแล้วหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่สามารถตอบโจทย์การทำงานก่อสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้างของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับนานาชาติอีกด้วย

“การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก (Fabrication) ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง (Erection) ที่แม่นยำมีคุณภาพ จึงจะสามารถนำเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปใช้อย่างปลอดภัย คุ้มค่าสูงสุด”

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างทำให้อาคารมีจุดเด่นดังนี้

แข็งแรง
โดยออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, AISC และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

ประหยัด
ด้วยการออกแบบโครงสร้างและรอยต่อด้วยเหล็กกำลังสูง (High Strength Steel) รวมถึงออกแบบให้โครงสร้างเหล็กรับแรงร่วมกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Composite Structure) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ด้วยการจัดทำ Shop Drawing แสดงรอยต่อให้พิจารณา ก่อนเริ่มดำเนินการแปรรูปสินค้า

ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน และความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องจักรคุณภาพสูง ในการแปรรูปสินค้า เช่น การตัด เจาะ เชื่อมประกอบ ทำสีป้องกันสนิม ซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงหน้างาน

ติดตั้งโครงสร้างด้วยระบบ “Bolted Connection” ทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง และมีคุณภาพในการก่อสร้างสูง

127.8k
Siam Yamato Steel ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่