SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Steel Solution Services

 

 

งานออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)

สถาปนิก หรือเจ้าของโครงการ สามารถนำแบบทางสถาปัตยกรรม มาปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Steel Solution เพื่อประเมินราคา รับคำแนะนำการแก้ปัญหา ภายใต้เงื่อนไขในการก่อสร้างรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัด พื้นที่หน้างานที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น ตลอดจนการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก(Structural Design) ที่แข็งแรง ประหยัด และตรงตามแนวความคิดการออกแบบ (Concept Design) 

หลังจากออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Structural Design) แล้วเสร็จนั้น Steel Solution จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อวางแผนการก่อสร้าง และขนส่งชิ้นส่วนงานโครงสร้างเหล็กที่มีความยาวเหมาะสม  จากนั้นจึงเริ่มจัดทำแบบรายละเอียดการเตรียมชิ้นงานเหล็ก(Shop Drawing) ซึ่งจะใช้สื่อสารกับ ผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก-วิศวกร เพื่อตรวจสอบว่าแบบเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ อีกทั้งยังใช้สื่อสารกับช่างเหล็ก (Steel Fabricator) เพื่อการดำเนินงานแปรรูปเหล็กตามแบบรายละเอียด  และสุดท้ายใช้สื่อสารกับผู้รับเหมา (Contractor) เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่ส่งมายังสถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กได้อย่างถูกต้อง

     *Steel solution by SYS รับออกแบบโครงสร้าง กรณีลูกค้ามีแบบสถาปัตย์ และใช้บริการแปรรูป และ/หรือ ติดตั้งจาก Steel solution by SYS

งานแปรรูปสินค้า (Fabrication)

การนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาแปรรูปตามแบบรายละเอียดการเตรียมชิ้นงานเหล็ก (Shop Drawing) โดยเหล็กทุกท่อนจะถูกแปรรูป ภายในโรงงาน ที่ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรคุณภาพสูง ในการวัดระยะ(Marking) ตัด (Cutting) เจาะ(Drilling) เชื่อม(Welding) ดัด (Bending) ทำสี(Coating) ที่ทำให้ชิ้นงานโครงสร้างเหล็กแปรรูป(Fabricated Steel) ได้คุณภาพ ระยะ และขนาดที่ถูกต้องแม่นยำสูงกว่าการแปรรูปที่สถานที่ก่อสร้าง 

บางโครงการที่ใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนแค่บางส่วน หรือต้องการใช้ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณรีดร้อนแบบสั่งทำที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น การดัดโค้ง (Bending) สามารถเข้ารับคำปรึกษา ให้เราออกแบบ รวมถึงประมาณราคาในการผลิตได้

นอกจากนี้ Steel Solution ยังมีบริการรับจ้างแปรรูป (Fabrication) ตามแบบลูกค้า  สำหรับลูกค้าที่ต้องการโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สั่งผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานจำนวนมาก หรืออาคารที่ต้องใช้โครงสร้างในรูปแบบซ้ำ ๆ เช่นโรงจอดรถ อาคารพานิชย์ ฯลฯ Steel Solution สามารถแนะนำ จัดทำแบบมาตรฐานให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามการใช้งาน หรือสามารถสั่งทำแบบพิเศษตามรูปแบบที่ต้องการได้เช่นกัน เพื่อการนำไปประกอบที่หน้างานอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

เทคนิคในการแปรรูปเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

เราใช้ช่างฝีมือที่ชำนาญการ เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือชั้นสูง โดยเริ่มจากศึกษาแบบอย่างละเอียด และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

การตัด ตัดด้วยใบเลื่อยและ เครื่องตัดความร้อนสูง เพื่อลดการบิดงอของเหล็ก โดยเริ่มจากการวัดตามแบบ และยึดจับด้วยเครื่องมือ งานตัดที่ได้มาตรฐานจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดตรงตามแบบทุกประการ

การเจาะ  เจาะด้วยเครื่องมือสว่านพิเศษแบบความเร็วสูง โดยมีส่วนยึดล็อคที่ได้มาตรฐาน

การดัด ใช้เครื่องดัดที่มีกำลังดัดสูง จะไม่ทำให้เหล็กเสียประสิทธิภาพในการรับแรง การดัดที่ดีจะทำให้ได้ขนาดและรัศมีความโค้งที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

การเชื่อม เชื่อมโดยช่างเชื่อม และเครื่องมือเชื่อมที่ได้มาตรฐาน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ลมสงบ ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิชิ้นงานที่เหมาะสมของการทำงานเชื่อมเหล็ก รวมไปถึงช่างเชื่อมสามารถยืนเชื่อมได้ในท่า และตำแหน่งที่ถูกต้อง ปลอดภัย  จากนั้นจึงจัดการตรวจสอบรอยต่อแบบมืออาชีพ ตามมาตรฐาน ไม่ทำให้ชิ้นงานบิดเบี้ยวหรือเหล็กเสียประสิทธิภาพไป  

การทำสี หลังจากเชื่อมประกอบชิ้นงานโครงสร้างเหล็กเรียบร้อย จึงดำเนินการทำความสะอาดของพื้นผิวเหล็ก เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก และดำเนินการทำสีรองพื้นกันสนิม และสีทับหน้าตามมาตรฐานการทำงาน

งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Erection)

เมื่อจัดทำชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแปรรูป(Fabricated Steel) ภายในโรงงานเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังหน้างาน และทำการยกติดตั้ง (Erection) ซึ่งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแต่ละชิ้นจะถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียว (Bolt) และแป้นเกลียว (Nut) หรือเรียกว่าระบบ “Bolted Connection”  ซึ่งทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ดีกว่าการก่อสร้างด้วยระบบอื่น และงานติดตั้งที่ได้จะมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแนวดิ่ง-ฉาก ความแน่นของสลักเกลียว (Bolt) สามารถตรวจสอบได้ง่าย

สำหรับบางโครงการที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมพร้อมเรียบร้อยแล้ว สามารถมารับคำปรึกษาของส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนสำหรับงานก่อสร้างได้เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนตารางงาน จัดเตรียมขนส่งสินค้า จนไปถึงเข้าติดตั้งหน้างาน โดยทางทีมงานจะเข้าประสานงานกับงานโครงสร้างส่วนอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องปลอดภัยแบบมืออาชีพ ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ เพื่อความราบรื่นในการก่อสร้างที่ควบคุมทั้งระยะเวลาและงบประมาณได้อย่างแม่นยำ

การติดตั้งโครงสร้างเหล็กแบบยึดด้วยสลักเกลียว (Bolted Connection)

การติดตั้งแบบยึดด้วยสลักเกลียว นอกจากสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย รอยต่อมีคุณภาพสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นระบบก่อสร้างแบบแห้ง หน้างานจึงสะอาดดูแลรักษาง่าย

การตรวจสอบ
การติดตั้งแบบยึดด้วยสลักเกลียวนั้นจะมีการตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้น และรอยต่อทุกจุดว่าแข็งแรง ถูกต้องตรงตามแบบหรือไม่ รวมถึงวัดระยะฉาก และความแน่นของสลักเกลียวทุกตัว

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างทำให้อาคารมีจุดเด่นดังนี้

แข็งแรง
โดยออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, AISC และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
ประหยัด
ด้วยการออกแบบโครงสร้างและรอยต่อด้วยเหล็กกำลังสูง (High Strength Steel) รวมถึงออกแบบให้โครงสร้างเหล็กรับแรงร่วมกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Composite Structure) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ด้วยการจัดทำ Shop Drawing แสดงรอยต่อให้พิจารณา ก่อนเริ่มดำเนินการแปรรูปสินค้า

ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน และความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องจักรคุณภาพสูง ในการแปรรูปสินค้า เช่น การตัด เจาะ เชื่อมประกอบ ทำสีป้องกันสนิม ซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงหน้างาน

ติดตั้งโครงสร้างด้วยระบบ “Bolted Connection” ทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง และมีคุณภาพในการก่อสร้างสูง