SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ข้อมูลบริษัท

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

 

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ดำเนินการก่อตั้งในปี 2535 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง

  • Yamato Kogyo Co.,Ltd.
  • Mitsui & Co.,Ltd.
  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • Sumitomo Corporation (Thailand) Co.,Ltd.
  • Mitsui & Co. (Thailand) Co.,Ltd.

ปัจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก

SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง

SYS มีคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม และใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย ทำให้สามารถดูแลให้สินค้าคงสภาพที่ดีจนถึงมือลูกค้า

ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ SYS ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเสมอมา


SYS Steel

Product & Service