SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Parking Solution

ส่วนต่อเติมที่นิยมสำหรับอาคารต่าง ๆ คือที่จอดรถ แม้จะเป็นเพียงการต่อเติมที่ดูเล็กน้อย แต่ก็อาจเป็นปัญหาหนักใจสำหรับหลาย ๆ คน เพราะมักเป็นงานขนาดเล็กที่หาผู้ออกแบบ และผู้รับเหมายาก ในขณะเดียวกันก็ใหญ่เกินกว่าจะลงมือก่อสร้างด้วยตนเอง นอกจากนี้การก่อสร้างหน้างานยังอาจสร้างความเลอะเทอะวุ่นวายให้กับส่วนอื่นได้ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบที่จอดรถโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปขึ้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1-2 คัน สำหรับที่พักอาศัย จนไปถึงลานจอดรถขนาดใหญ่สำหรับอาคารพาณิชย์

Carpark Solution