SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Carport System แบบมาตรฐาน

Carport System แบบมาตรฐาน : ที่จอดรถโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งเสร็จภายใน 1 วัน*

สำหรับลูกค้างานโครงการที่สนใจสร้างลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถ สามารถส่งแบบที่ดิน หรือรูปแบบอาคารมาที่ Steel Solution เพื่อรับคำปรึกษา ออกแบบ และประมาณราคาได้

โครงการ : อาคารจอดรถ The Chiangmai Complex
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระยะเวลาการติดตั้ง (เฉพาะโครงสร้างเหล็ก) : 20 วัน
พื้นที่ : 4,000 ตรม.

โครงการ : ที่จอดรถ Holiday Inn Vana Nava
ที่ตั้ง : อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระยะเวลาการติดตั้ง (เฉพาะโครงสร้างเหล็ก) : 10 วัน
พื้นที่ : 900 ตรม.

โครงการ : ที่จอดรถ SCG ลำปาง
ที่ตั้ง : ลำปาง
ระยะเวลาการติดตั้ง (เฉพาะโครงสร้างเหล็ก) : 10 วัน
พื้นที่ : – ตรม.

โครงการ : ที่จอดรถ SCG บางซื่อ
ที่ตั้ง : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ
ระยะเวลาการติดตั้ง (เฉพาะโครงสร้างเหล็ก) : 10 วัน
พื้นที่ : – ตรม.