SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Awards

SYS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award )

นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน เป็นตัว […]
Read More