SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

CSR News

“SYS” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม กรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน …
Read More

SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน ขยายโอกาสการเรียนรู้ มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM” ยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลก

เมื่อโลกไร้พรมแดน ทุกสิ่งเชื่อมโยงหากันได้เพียงชั่วพริบ […]
Read More