SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

CSR News

SYS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award )

นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน เป็นตัว […]
Read More

“SYS” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม กรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน …
Read More