SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

CSR Awards

“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน ตอกย้ำความพร้อมรับมาตรการ CBAM ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับม.จุฬาและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน เดินหน้ารับมือมาตรการ CBAM ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน ผนึก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และกลุ่มโรงงานนำร่อง ร่วมผลักดันโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยด้วยแพลตฟอร์มการประเมินค่า Embedded Emission
Read More

SYS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award )

นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน เป็นตัว […]
Read More

“SYS” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม กรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน …
Read More