SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ข่าวสารและกิจกรรม

“SYS” หนุนพนักงานสุขภาพดี ชวนเปลี่ยนก้าวเดิน-วิ่ง เป็นเงินบริจาคให้ 3 มูลนิธิ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน กับ กิจกรรม Run for Charity…Run for Health “วิ่งด้วยกันปันน้ำใจ”

“SYS” หนุนพนักงานสุขภาพดี ชวนเปลี่ยนก้าวเดิน-วิ่ง เป็นเ […]
Read More

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อ supply for green construction”

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อ supply for green construction” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัมมนา“ความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในบริบทใหม่”เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กอย่างมาก ในการให้บริการทางด้านการทดสอบคุณภาพของเหล็กและวัสดุก่อสร้าง เพื่อยกระดับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กให้ใช้พลังงานน้อยลง โดยสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
Read More