SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ใบรับรอง

ใบรับรองมาตรฐานไทย

TIS 9001-2559
(ISO 9001-2015)

SYS1,SYS2

TIS 14001-2559
(ISO 14001-2015)

SYS1,SYS2

TIS 18001-2554

SYS1,SYS2

45001-2561
(ISO 45001-2018)

SYS1,SYS2

50001-2561
(ISO 50001:2018)

SYS1,SYS2

TIS 17025 : 2561 (2018)
(ISO/IEC 17025 : 2017)

SYS1,SYS2

TIS 17025 : 2561 (2018)
(ISO/IEC 17025 : 2017)

SYS2

TIS 1227-2558 (2015)

SYS1

TIS 1227-2558 (2015)

SYS2

TIS 1390-2560 (2017)

SYS1

MiT (Made in Thailand) H-Beam

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) I-Beam​

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) Channel

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) Angle

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) Sheet Pile

SYS1, SYS2

ใบรับรองมาตรฐานต่างประเทศ

ABS Certificate of Steel Mills Facility and Process Approval

SYS1

ABS Certificate of Steel Mills Facility and Process Approval

SYS2

ACRS_ASNZS 3679-1

SYS1

ACRS_ASNZS 3679-1

SYS2

BC-1

SYS1,SYS2

CE Mark EN 10025-2

SYS1,SYS2

UKCA Mark EN 10025-2

SYS1,SYS2

SIRIM ASTM A572/A572M-2013a

SYS1

SIRIM MS EN 10025-2:2011

SYS1

SIRIM MS EN 10025-2:2011

SYS2

SIRIM JIS A 5528:2012

SYS1

SIRIM JIS G 3101:2015

SYS1

SIRIM JIS G 3101:2015

SYS2

SIRIM MS 2674-1:2017

SYS1

JIS Mark JIS G 3101

SYS1,SYS2

SNI-H-Beam

SYS1

SNI-H-Beam

SYS2

SNI-WF-Beam

SYS1

SNI-WF-Beam

SYS2

SNI-Angle

SYS2

SNI-Angle

SYS1

SNI-Chanel-U

SYS1

SNI-Chanel-U

SYS2

SNI-I-Beam

SYS1

SNI-I-Beam

SYS2

ใบรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ISO 14064-1 : 2018 Greenhouse Gases Verification Statement

SYS1, SYS2

ISO 14067 : 2018 Product Carbon Footprint Statement

SYS1, SYS2

ISO 14001--2015 Environmental Management System

SYS1,SYS2

ISO 50001-2018 Energy Management System

SYS1,SYS2

CLIMATE ACTION MEMBER worldsteel Association

SYS1, SYS2

CFP by TGO

SYS1, SYS2

CE-CFP (Circular Economy- CFP)

SYS1, SYS2