SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ใบรับรอง

  • Home
  • ใบรับรอง

ใบรับรอง

TIS 9001-2559
(ISO 9001-2015)

SYS1,SYS2

TIS 14001-2559
(ISO 14001-2015)

SYS1,SYS2

TIS 18001-2554

SYS1,SYS2

45001-2561
(ISO 45001-2018)

SYS1,SYS2

TIS 17025 : 2561 (2018)
(ISO/IEC 17025 : 2017)

SYS1,SYS2

TIS 17025 : 2561 (2018)
(ISO/IEC 17025 : 2017)

SYS2

ABS Certificate of Steel Mills Facility and Process Approval

SYS1

ABS Certificate of Steel Mills Facility and Process Approval

SYS2

TIS 1227-2558 (2015)

SYS1

TIS 1227-2558 (2015)

SYS2

TIS 1390-2560 (2017)

SYS1

MiT (Made in Thailand) H-Beam

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) I-Beam​

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) Channel

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) Angle

SYS1, SYS2

MiT (Made in Thailand) Sheet Pile

SYS1, SYS2

ACRS_ASNZS 3679-1

SYS1

ACRS_ASNZS 3679-1

SYS2

BC-1

SYS1,SYS2

CE Mark EN 10025-2

SYS1,SYS2

UKCA Mark EN 10025-2

SYS1,SYS2

SIRIM ASTM A572/A572M-2013a

SYS1

SIRIM MS EN 10025-2:2011

SYS1

SIRIM MS EN 10025-2:2011

SYS2

SIRIM JIS A 5528:2012

SYS1

SIRIM JIS G 3101:2015

SYS1

SIRIM JIS G 3101:2015

SYS2

SIRIM MS 2674-1:2017

SYS1

JIS Mark JIS G 3101

SYS1,SYS2

SNI-Angle

SYS1

SNI-Angle

SYS2

SNI-Chanel-U

SYS1

SNI-Chanel-U

SYS2

SNI-H-Beam

SYS1

SNI-H-Beam

SYS2

SNI-WF-Beam

SYS1

SNI-WF-Beam

SYS2

SNI-I-Beam

SYS1

SNI-I-Beam

SYS2