SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Cellular Beam เซลลูลาร์ บีม – คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

Cellular Beam คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

Cellular Beam : คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัด H-Beam จะถูกนำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัดให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้ 10-20% ด้วยการนำเหล็ก H-Beam มาตัดบริเวณเอว (Web) ตามรูปแบบที่วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด “องศาของมุมตัด” หรือ “รัศมีความโค้ง” และ”ระยะห่างระหว่างช่องเปิด” เพื่อให้เหมาะสมกับการรับแรงของโครงสร้างอาคารในแต่ละหลัง จากนั้นจึงนำกลับมาเชื่อมคืนดังรูปแบบที่ต้องการ โดยคานลักษณะนี้หากช่องเปิดเป็นรูกลม จะเรียกว่า “Cellular Beam” และ รูเปิดเป็นรูปหกเหลี่ยม จะเรียกว่า “Castellated Beam”

CELLULAR BEAM เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลังคา (Roof Beam) และคานรับพื้น (Floor Beam) ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนการก่อสร้างได้แล้วนั้น ยังเพิ่มพื้นที่ (Space) ให้กับอาคารดูรู้สึกโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้น จากการที่สามารถเดินท่องานระบบต่างๆ ผ่านช่องเปิดได้ โดยไม่ต้องเดินอ้อมใต้ท้องคาน ทำให้ได้ระยะพื้นถึงท้องฝ้า (Ceiling Height) มากขึ้น หรือ เมื่อใช้ในโครงสร้างหลังคาเมื่อเที่ยบกับระบบโครงถัก (Truss) ก็จะมีขนาดโครงสร้างที่เล็กกว่าและดูสวยงาม โดย Steel Solution by SYS มีบริการผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (Customized) หรือแบบมาตรฐานที่ทีมงาน Steel Solutlon by SYS แนะนำ

 

Castellate Beam คานแปรรูปหกเหลี่ยม

นอกจาก Cellular Beam แล้ว Steel Solution by SYS ยังสามารถแปรรูปสินค้าเหล็ก H-Beam ให้มีลักษณะเป็นช่องเปิดรูป 6 เหลี่ยม หรือที่เรียกว่า “Castellate Beam”

ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าและโปรแกรมออกแบบ Cellular Beam

Cellular Beam คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

SYS Cellular Beam Design Program

โปรแกรมออกแบบ Cellular Beam พร้อมรายการคำนวณ และรูปแบบรูเจาะ

สินค้าอื่นๆ ของ SYS

Slide Slide Slide Slide Slide