SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

อาคารจอดรถ The Chianmai Complex

Owner : The Chiangmai Complex

Architect : บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด

Engineer : บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด

Project : โครงการ The Chiangmai Complex เป็นตลาดสมัยใหม่ ที่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยมากมายทุกวัน เจ้าของโครงการจึงต้องการเพิ่มพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงวางแผนก่อสร้างอาคารจอดรถพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ลานจอดรถเดิม แต่เนื่องจากมีแผนจะขยายตลาดมาบนพื้นที่โล่งบริเวณนี้ในอนาคต เจ้าของจึงต้องการอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้ายได้จึงเป็นที่มาของการเลือกใช้อาคารโครงสร้างเห็รูปพรรณรีดร้อนจาก SYS

Design สู่ Services : ด้วยเงื่อนไขที่เจ้าของโครงการไม่สามารถปิดพื้นที่ เพื่อการก่อสร้างอาคารได้ เพราะผู้เช่าในตลาดต้องเปิดทำการทุกวัน รวมถึงลูกค้าที่มาจับจ่ายยังต้องการจอดรถที่ลานจอดรถเดิมอยู่ อาคารจอดรถหลังใหม่นี้จึงต้องสร้างได้รวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้างานนัก ผู้ออกแบบและเจ้าของตัดสินใจเลือกใช้อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่ประกอบยึดด้วยสลักเกลียว ทำการถอดแบบแปรรูปชิ้นส่วนจากโรงงาน และยกมาพร้อมประกอบที่หน้างาน ซึ่งใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 30 วัน โดยได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจาก ทีมวิศวกรจากหน่วยงาน Steel Solution by SYS ตั้งแต่เริ่มต้นงานออกแบบ จนอาคารสร้างเสร็จพร้อมใช้งาน

Steel Solution Services : ทีมวิศวกรจากหน่วยงาน Steel Solution by SYS เข้ามาช่วยในทุกกระบวนการเพื่อกำจัดข้อจำกัดต่างๆ ทั้งการออกแบบ เตรียมหน้างาน นัดหมายขนลำเลียงเหล็กแปรรูป เพื่อมาเก็บกองและประกอบ โดยไม่ทำให้เสียพื้นที่จอดรถเดิมที่ต้องเปิดทำการไปพร้อมๆ กับการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงสร้าวเล็กในต่างจังหวัดตยังต้องอาศัยแรงงานช่างพื้นถิ่นที่ต้องเข้ามาเก็บงานส่วนต่างๆ ทางทีมงาน Steel Solution by SYS ก็ให้ความรู้ช่างพื้นถิ่น เพื่อให้สามารถก่อสร้างประสานกันได้อย่างลงตัว อาคารนี้จึงประสบความสำเร็จและตอบโจทย์กับเจ้าของโครงการและผู้มาใช้บริการได้อย่างลงตัว