SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ไอบีม

ไอบีม

ลักษณะ : เหล็ก ไอบีม นั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอชบีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลาง หรือ “เอว”(web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง (เอว) จะหนากว่าส่วนปลาย และปลายมีความโค้งมน บางแห่งอาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอบีม (I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ 

                 เหล็ก ไอบีม จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) เนื่องจากผลิต โดยการหลอม และ รีดร้อน ขึ้นเป็นท่อน เหล็ก ไอบีม จึงมีเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยเชื่อมระหว่างส่วนต่าง ๆ ดังนั้นคุณสมบัติของหน้าตัด จึงสม่ำเสมอกว่าเหล็กโครงสร้างชนิดอื่น

                 หน้าตัดรูปตัว ไอ I-beam ปีกเหล็กจะหนาขึ้นที่โคนปีก จึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่า เหมาะกับงานเครื่องจักร รางเครน สำหรับเหล็กฉากหรือ Angle มีหน้าตัดรูปตัว L ใช้งานโครงสร้างหลังคา เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ อีกหน้าตัดหนึ่ง คือ รางน้ำ หรือ Channel มีหน้าตัดรูปตัว C นิยมใช้ทำคานรองรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น บันได คานขอบนอก นอกจากนั้น เอชบีมที่นำมาตัดแบ่งตามยาว เรียกว่า Cut Beam หรือ Cut-T ใช้ทำโครงสร้างของ Truss แทนการใช้เหล็กฉากเชื่อมประกบกัน

การใช้งาน : นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียวกัน กับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีกที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนในอาคารงานอุตสาหกรรม

สินค้าอื่นๆ ของ SYS

Slide Slide Slide Slide Slide