SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่าเพิ่มคาร์บอนเครดิด

  • Siam Yamato Steel
  • CSR News
  • SYS เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่าเพิ่มคาร์บอนเครดิด

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 หน่วยงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัท SYS เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่าเพิ่มคาร์บอนเครดิด บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอะวันออก และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สภ.ห้วยโป่ง