SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

sysadmin

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อ supply for green construction”

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อ supply for green construction” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัมมนา“ความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในบริบทใหม่”เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กอย่างมาก ในการให้บริการทางด้านการทดสอบคุณภาพของเหล็กและวัสดุก่อสร้าง เพื่อยกระดับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กให้ใช้พลังงานน้อยลง โดยสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
Read More