SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS หนุนเหล็กคุณภาพ 2 สถาบันฯศึกษา ชิงนักทศกรีฑาสถาปัตยกรรมที่เยอรมัน

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ จำนวน 18 ตัน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท ให้กับสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นวัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขันก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานกับกิจกรรม Solar Decathlon Europe 2021 (SDE21/22) ณ วุพเพอร์ทาล ประเทศเยอรมนี (Wuppertal, Germany) ระหว่างวันที่ 10 พ.ค.- 10 ก.ค.65 จัดโดย Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนกว่า 200 คน เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเป็น 1 ใน 18 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จาก 11 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ นับว่าสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของ SYS ในการส่งเสริมการใช้เหล็กที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานโครงสร้างอาคาร และเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจ SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับ กิจกรรม Solar Decathlon Europe 2021 (SDE21/22) เปิดให้นักศึกษาจากทั่วโลก เข้าร่วมแสดงความสามารถด้านการวิจัย การออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นนักทศกรีฑาสถาปัตยกรรม (Decathletes) โดยในปีนี้มุ่งเน้นการออกแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และลดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ

หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้จัดงานจะมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบอาคารต่างๆ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมผลงานกว่า 150,000 คน โดยผลงานทั้งหมดของผู้เข้าแข่งขันจะถูกนำไปจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ Research and Innovation Center ใน North Rhine-Westphalia ณ ประเทศเยอรมัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา Student lab, Research community, and Energy center และสร้างความตระหนักถึงการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน รวมทั้งจุดประกายให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถนำไปสร้างต้นแบบของการสร้างบ้านแห่งอนาคต