SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแหลมสน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

  • Siam Yamato Steel
  • CSR News
  • SYS สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแหลมสน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

SYS สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแหลมสน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
ผู้บริหารและพนักงาน SYS ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนจัดงาน “SYS สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแหลมสน” โดยเชิญชวนพี่น้องในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในชุมชนกลุ่มบ้านแหลมสน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ที่อยู่ใกล้เคียงกับ SYS โรงงานห้วยโป่ง เพื่อแสดงออกซึ่งความรัก ความเคารพและเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้มีโอกาสขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินและขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินให้กับสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย