SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

  • Siam Yamato Steel
  • CSR News
  • SYS ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

SYS ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางที่ทางชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการท้องถิ่นมีการจัดงาน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงานของไทยช่วยเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่