SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อ supply for green construction”

  • Siam Yamato Steel
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “กา…

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อ supply for green construction” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัมมนา“ความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในบริบทใหม่”เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กอย่างมาก ในการให้บริการทางด้านการทดสอบคุณภาพของเหล็กและวัสดุก่อสร้าง เพื่อยกระดับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กให้ใช้พลังงานน้อยลง โดยสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับในปีนี้ ที่ทางสหภาพยุโรปได้เริ่มใช้มาตรการ มาตรการทางการค้า CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งเป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป เพื่อเก็บภาษีเหล็กที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงในกระบวนการผลิต เพื่อปกป้องผู้ผลิตที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าภายในยุโรป ซึ่งในอนาคตหากมีการใช้มาตรการนี้อย่างเต็มรูปแบบ

นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึง “ความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในบริบทใหม่” เตรียมตัวรับมาตรการทางการค้า CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของยุโรป

#SYS #SYSSTEEL #เหล็กดีที่คุณไว้ใจ #เหล็กไทยหัวใจกรีน #สถาบันเหล็กครบรอบ25ปี #เหล็กเอชบีม #เหล็กไวด์แฟลงก์ #HBEAM #wideflange #SYSNEWS #สถาบันเหล็ก