SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Corner Sheet Pile

Corner Sheet Pile : สำหรับการตอก Sheet Pile ที่มีการเปลี่ยนแนวการตอก เช่น การหักเลี้ยวเข้ามุมตามแนวมุมที่ดิน สามารถตอก Corner SP ในตำแหน่งจุดเข้ามุมเพื่อปรับองศาการตอก และยังสามารถเข้าเขี้ยว (Interlocking) ได้อย่างต่อเนื่อง