SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

เหตุผลที่เหล็ก SYS ถูกเลือกใช้ในโครงสร้างหลังคาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

  • Siam Yamato Steel
  • Project Reference
  • Convention Center
  • เหตุผลที่เหล็ก SYS ถูกเลือกใช้ในโครงสร้างหลังคาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

เหตุผลที่เหล็ก SYS ถูกเลือกใช้ในโครงสร้างหลังคาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใหม่ ดำเนินการและคืบหน้ามาแล้วกว่า 95% และยังเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการประชุม APEC ประจำปีนี้ ในภาพลักษณ์ใหม่ของโครงการที่ต้องการนำเสนอความยั่งยืนเป็นใจความสำคัญ รวมไปถึงการเป็นอาคารสีเขียวรักษ์โลก ทาง SYS จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยการเป็นวัสดุหลักในโครงสร้างหลังคาของอาคาร 

ด้วยโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่ เตรียมการชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคาให้เป็นระบบ Prefabrication จากโรงงาน จึงช่วยให้การติดตั้งที่หน้างานรวดเร็วแม้จะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงการเลือกใช้สินค้า Customized Length จาก SYS ที่ช่วยให้การก่อสร้างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย นอกจากความสะดวกในการก่อสร้างแล้ว เหล็กโครงสร้าง SYS ยังตอบโจทย์ในด้านงบประมาณและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางของโครงการอีกด้วย

เหล็ก H-BEAM จาก SYS สอดคล้องกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงและปรับรูปลักษณ์ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ครั้งใหม่นี้ ไม่ได้ปรับรูปแบบอาคารเพื่อให้ทันสมัยและเป็นสากลเพียงเท่านั้น ยังมีแนวทางด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีการพูดถึงการก่อสร้างที่ลดมลภาวะทางฝุ่นและลดขยะจากการก่อสร้างได้มากถึง 75% รวมไปถึงการออกแบบที่เชื่อมต่อภายในและภายนอก ให้อาคารระดับประเทศหลังนี้เป็นมิตรกับเมือง ผู้คน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ซึ่งวัสดุ H-BEAM จาก SYS นั้นเป็นวัสดุที่รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ด้วยการผลิตภายในประเทศที่เป็นการใช้เศษเหล็กมารีไซเคิลมากกว่า 95% มีกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้รับการรับรองจากในประเทศและต่างประเทศ เหล็ก H-BEAM ที่ถูกนำมาใช้ในโครงการนี้จึงสอดคล้องกับแนวทาง การก่อสร้างที่ต้องการลดมลภาวะ และเศษขยะที่หน้างานน้อยลง ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมให้โครงการเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียวตามที่วางแผนได้มากขึ้น

เหล็ก H-BEAM จาก SYS ตอบโจทย์การก่อสร้างได้มากขึ้น

เหล็ก H-BEAM จาก SYS ได้ถูกนำมาใช้งานในส่วนของโครงสร้างหลังคา โดยในโครงการนี้ได้เลือกใช้ ทั้งเหล็กกำลังสูง เกรด SM520 และ Customized Length จาก SYS ที่ช่วยผลิตให้เหล็กมีความยาวได้ตามต้องการ และเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างหลังคาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ครั้งนี้ ในบางส่วนเป็นเหล็ก H-BEAM New Size ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับโครงการนี้เป็นโครงการแรกโดยการเลือกใช้ทั้ง Customized Length และ H-Beam New size  นี้ยังช่วยลดงบประมาณค่าโครงสร้างในภาพรวมลงได้มาก

แม้จะเป็นอาคารขนาดใหญ่และมีชิ้นส่วนโครงสร้างเยอะ แต่ SYS มีการประสานงานกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาตั้งแต่เริ่ม เพื่อวางแผนการใช้สินค้าและการก่อสร้างร่วมกัน โดยการก่อสร้างใช้รูปแบบการเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นระบบ Prefabrication มาจากโรงงาน ทำให้โครงสร้างพร้อมติดตั้งที่หน้างานได้ทันที การติดตั้งโครงสร้างหลังคาที่หน้างานจึงสะดวกและต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 

เหล็ก H-BEAM จาก SYS ส่งเสริมงานก่อสร้างสู่ระดับสากล

เหล็ก H-BEAM จาก SYS เป็นวัสดุที่มีกระบวนการผลิตภายในประเทศ ที่นอกจากจะมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและทนทานแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้ได้วัสดุเหล็กโครงสร้างที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ทำให้เหล็กโครงสร้างของ SYS ได้รับการรับรองและการยอมรับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี

เมื่อถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลังคาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ที่มีแนวทางและวิสัยทัศน์ในการแสดงออกถึงการก้าวทันโลกยุคใหม่ของประเทศไทย เหล็ก H-BEAM จาก SYS จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ และมีส่วนช่วยผลักดันให้ศูนย์ประชุมหลังการปรับปรุงครั้งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้มากขึ้น ทั้งในด้านวัสดุการก่อสร้าง กระบวนการผลิต และการก่อสร้าง ตลอดจนการเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน