SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Continuous Award ประจำปี 2563

นายชัชวาลย์ ตันติอภิกุล (ขวา) ผู้จัดการ-การบุคคลและธุรการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2563 (CSR-DPIM Continuous Award 2020) จากนายวิษณุ ทับเที่ยง (ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

Leave A Comment