SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award )

  • Siam Yamato Steel
  • Awards
  • SYS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำ…

นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน เป็นตัวแทน SYS เข้ารับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award ) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมี นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2565 .แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของSYS ที่ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป #SYS#SYSSTEEL#เหล็กดีที่คุณไว้ใจ#CSR#CSRDPIM

(นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด)