SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS ลงพื้นที่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

  • Siam Yamato Steel
  • CSR News
  • SYS ลงพื้นที่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

SYS ลงพื้นที่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สำหรับบริการด้านสุขภาพชาวบ้าน จาก 3 ชุมชน มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็ง บริการทันตกรรม ฉีดวัคซีนโควิดและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หมา-แมว