SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS ร่วมกับ กรมป่าไม้และเครือข่าย ทำโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ  นายนรินทร์ ประทวนชัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมป่าไม้  นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ นายอุทัย เสาร์มั่น (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด ในการดำเนินโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” พื้นที่ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง 
ความร่วมมือดังกล่าว SYS ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพป่าชุมชนในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน เป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ SYS ในการเป็นผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน