SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS รับ 2 รางวัลคุณภาพระดับอาเซียน จากการแข่งขัน SEAISI Improvement & Quality

SYS รับ 2 รางวัลคุณภาพระดับอาเซียน จากการแข่งขัน SEAISI Improvement & Quality
ตอกย้ำผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ คุณภาพ มานานกว่า 25 ปี

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ SEAISI IMPROVEMENT & QUALITY (IQ) ซึ่งเป็นการแข่งขันของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเหล็ก ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำเสนอกิจกรรม หรือ การวิจัยและพัฒนาที่เป็นการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้ธีม Developing a Competitive Steel Industry in ASEAN through Continuous Improvement ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 กลุ่มจาก 5 ประเทศ
.
โดย SYS ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับที่ 2 และรางวัลอันดับที่ 3 สำหรับ รางวัลอันดับที่ 2 เป็นผลงานของกลุ่ม SYS Smart Surface (MTP-Plant) ในโครงการ : ลดรอยแตกตามแนวยาวใน Beam blank ที่เกิดภายหลังกระบวนการหล่อ เป็นการนำเสนอผลงานในการพัฒนาคุณภาพสินค้า มีเป้าหมายแก้ปัญหาDefect สภาพผิว รอยแตกตามแนวยาวที่เกิดภายหลังกระบวนการหล่อ โดยอาศัยกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตามขั้นตอนของ Problem solving อันนำไปสู่การใช้เครื่องมือทางสถิติ WHY-WHY analysis และ DOE experiment เพื่อผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น
.
รางวัลอันดับที่ 3 เป็นผลงานของกลุ่ม New-Gen SYS (HP-Plant) ในโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย Digital transformation โดยการสร้าง SYS Data Warehouse ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลจากกระบวนการผลิต, เครื่องจักร, ระบบงานซ่อมบำรุง และอื่นๆทั้งหมดในบริษัท โดยเก็บข้อมูลไว้บน SYS Cloud สามารถลดความแปรปรวนในกระบวนการผลิตได้ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงงานประจำเช่นการทำรายงานการผลิตกว่า 40 รายการ โดยถูกทดแทนด้วยระบบสร้างและส่งรายงานอัตโนมัติทั้งหมด ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าว ถูกนำมาใช้ปรับปรุงระบบควบคุมและติดตามในกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุงกว่า 100 dashboard ทำให้พนักงานมีเวลาในการดูแลงานหลักมากขี้น
การได้รับทั้ง 2 รางวัล นับเป็นความภูมิใจของทีมงาน SYS ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ SYS ที่มุ่งมั่นพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน และเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้าของSYS ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ คุณภาพมานานกว่า 25 ปี
.
ทั้งนี้ SEAISI Improvement & Quality (IQ) เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเหล็กในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำเสนอกิจกรรมและผลงานการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการด้านพลังงาน รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภายใต้การนำมาตรฐานของ Quality Control Circle (QCC) มาใช้ในการทำงาน เช่น Seven (7) QC Tools, KAIZEN, Six Sigma และ ISO 9000