SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

“SYS” รับรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  • Siam Yamato Steel
  • CSR Awards
  • “SYS” รับรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายปิยะ ชัยรัตน์ (ซ้าย)ผู้จัดการโรงงานมาบตาพุด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ใช้หลักจริยธรรม มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง รวมถึงให้ความสำคัญกับชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์(ขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้