SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

“SYS” คว้ารางวัล CSR-DIW 2022 เป็นปีที่ 11 สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

  • Siam Yamato Steel
  • CSR Awards
  • “SYS” คว้ารางวัล CSR-DIW 2022 เป็นปีที่ 11 สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2565 โดยมี นางรัชนากรณ์ วิริยานนท์ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน SYS เป็นตัวแทนรับมอบ จาก นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ SYS ได้รับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวเป็นปีที่ 11 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า SYS มีนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งมิติด้านการศึกษา (Education) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และด้านชุมชนนิเวศ (Ecology)ตามแนวคิด 3E Concept มาโดยตลอด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป