SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 แสดงถึงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  • Siam Yamato Steel
  • Awards
  • SYS คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 แสดงถึงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้…

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เมื่อไม่นานมานี้ โดยรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า SYS ได้ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กำหนดเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#SYS#เหล็กดีที่คุณไว้ใจ#เหล็กไทยหัวใจกรีน#เหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์