ร่วมงานกับเรา

<img class=”alignnone wp-image-68 size-full” src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” alt=”maps-example” width=”663″ height=”317″ data-mce-src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” />

ชื่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อแผนก
หัวข้อ
ข้อความ

สถานที่
ตำแหน่ง
 • ระยอง
  วิศวกร
  2

  • วิศวกร

   ฝ่ายวิศวกรรม

   ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้า/เครื่องกล/โลหการ/อุตสาหการ
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   เงินเดือน 26,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท

   คุณสมบัติ

   <img class=”alignnone wp-image-68 size-full” src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” alt=”maps-example” width=”663″ height=”317″ data-mce-src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” />

   ชื่อ
   อีเมล
   หมายเลขโทรศัพท์
   ติดต่อแผนก
   หัวข้อ
   ข้อความ

 • ระยอง
  เจ้าหน้าที่วางแผนและบริการ
  1

  • เจ้าหน้าที่วางแผนและบริการ

   ฝ่ายจัดหา

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/Logistics
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   เงินเดือน 22,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท

   คุณสมบัติ

   <img class=”alignnone wp-image-68 size-full” src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” alt=”maps-example” width=”663″ height=”317″ data-mce-src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” />

   ชื่อ
   อีเมล
   หมายเลขโทรศัพท์
   ติดต่อแผนก
   หัวข้อ
   ข้อความ


<img class=”alignnone wp-image-68 size-full” src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” alt=”maps-example” width=”663″ height=”317″ data-mce-src=”http://printfhost.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/maps-example.png” />

ชื่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อแผนก
หัวข้อ
ข้อความ