ร่วมงานกับเรา

maps-example

ชื่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อแผนก
หัวข้อ
ข้อความ

สถานที่
ตำแหน่ง
 • ระยอง
  วิศวกร
  2

  • วิศวกร

   ฝ่ายวิศวกรรม

   ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้า/เครื่องกล/โลหการ/อุตสาหการ
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   เงินเดือน 26,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท

   คุณสมบัติ

   maps-example

   ชื่อ
   อีเมล
   หมายเลขโทรศัพท์
   ติดต่อแผนก
   หัวข้อ
   ข้อความ

 • ระยอง
  เจ้าหน้าที่จัดหา
  1

  • เจ้าหน้าที่จัดหา

   ฝ่ายจัดหา

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/Logistics/ภาษาจีน ระดับ HSK 4-6
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   เงินเดือน 22,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท

   คุณสมบัติ

   maps-example

   ชื่อ
   อีเมล
   หมายเลขโทรศัพท์
   ติดต่อแผนก
   หัวข้อ
   ข้อความ


maps-example

ชื่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อแผนก
หัวข้อ
ข้อความ