ร่วมงานกับเรา
สถานที่
ตำแหน่ง
 • ระยอง
  วิศวกร
  1

  • วิศวกร

   ฝ่ายผลิต

   -วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โลหะการ
   -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
   -อายุไม่เกิน 28 ปี
   -เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

   เงินเดือน 26,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

   คุณสมบัติ

   รายละเอียดงานตำแหน่ง

   -ดูแลกระบวนการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
   -ปรับปรุง และป้องกันปัญหา

   คุณสมบัติ
   -เขียนโปรแกรม JAVA ,Phyton , SQL

 • ระยอง
  วิศวกร
  1

  • วิศวกร

   ฝ่ายผลิต

   -วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.เครื่องกล
   -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
   -อายุไม่เกิน 28 ปี
   -เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

   เงินเดือน 26,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

   คุณสมบัติ

   รายละเอียดงานตำแหน่ง

   -ดูแลกระบวนการผลิต
   -บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
   -ปรับปรุง และป้องกันปัญหา

 • ระยอง
  วิศวกร
  1

  • วิศวกร

   ฝ่ายซ่อมบำรุง

   -วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.เครื่องกล
   -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
   -อายุไม่เกิน 28 ปี
   -เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

   เงินเดือน 26,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

   คุณสมบัติ

   รายละเอียดงานตำแหน่ง

   -ดูแลกระบวนการผลิต
   -บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
   -ปรับปรุง และป้องกันปัญหา

 • ระยอง
  พนักงานฝ่ายผลิต
  2

  • พนักงานฝ่ายผลิต

   ฝ่ายผลิต

   -วุฒิปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล
   -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
   -อายุไม่เกิน 28 ปี
   -เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

   เงินเดือน 13,900 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 4,200 บาท
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

   คุณสมบัติ

 • ระยอง
  พนักงานฝ่ายผลิต
  2

  • พนักงานฝ่ายผลิต

   ฝ่ายผลิต

   -วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา
   -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
   -อายุไม่เกิน 26 ปี
   -เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

   เงินเดือน 10,700 บาท
   ค่าเช่าบ้าน 3,700 บาท
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

   คุณสมบัติ


ชื่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อแผนก
หัวข้อ
ข้อความ

 
Siam Yamato Steel ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่