SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โลหะการ
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

เงินเดือน 26,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

คุณสมบัติ

รายละเอียดงานตำแหน่ง

-ดูแลกระบวนการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
-ปรับปรุง และป้องกันปัญหา

คุณสมบัติ
-เขียนโปรแกรม JAVA ,Phyton , SQL

-วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้า/เครื่องกล
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ ร.ด. ปี 3
-อายุไม่เกิน 28 ปี
-เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

เงินเดือน 26,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท

คุณสมบัติ

รายละเอียดงานตำแหน่ง

-ดูแลกระบวนการผลิต
-บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
-ปรับปรุง และป้องกันปัญหา

  ชื่อ
  อีเมล
  หมายเลขโทรศัพท์
  ติดต่อแผนก
  หัวข้อ
  ข้อความ