SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

มาตรฐาน ISO และสิ่งแวดล้อม

  • Siam Yamato Steel
  • มาตรฐาน ISO และสิ่งแวดล้อม

SYS ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในด้านของพลังงานทางเลือก SYS ใช้แผง Solar Cell เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เล็งเห็นความสำคัญของอากาศ จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบกำจัดฝุ่นละอองบริเวณปล่องของโรงงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ SYS ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

การรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ SYS ได้รับ

 

[metaslider id=”37″]