SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Ichi Baby Center ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กครบวงจร

  • Siam Yamato Steel
  • Ichi Baby Center ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กครบวงจร

Owner : คุณสิรัชชา พัชรโสภาชัย

Architect : คุณเดือนวาริน ปิงเมือง

Engineer : คุณพนิต ศุภศิริลักษณ์ (Performax building service)

Project : Ichi Baby Center ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่อ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กที่ครบวงจร เจาะกลุ่มเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงอายุ 14 ปี เปิดให้บริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย ฝึกทักษะพัฒนาการ  สปานวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพเจ้าตัวน้อย โดยให้ความสำคัญด้านความสะอาดและความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก

Design สู่ Services : ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็ก Ichi baby center  ตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ 15 มีค่าเช่าที่ดินราคาสูง ซอยทางเข้าคับแคบและเต็มไปด้วยอาคารพักอาศัยที่อยู่กันมาเก่าแก่โดยรอบ จึงต้องมีการวางแผนการก่อสร้างอย่างรัดกุมเพื่อให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่รอบข้างให้น้อยที่สุด และต้องสร้างให้สามารถเปิดดำเนินกิจการให้ได้เร็วที่สุด เพราะในระหว่างการก่อสร้างต้องจ่ายค่าเช่าที่ นอกจากนี้ เดิมอาคารหลังนี้ถูกสร้างให้เป็นอาคารบริการประเภทอื่นมาก่อน จึงต้องนำโครงสร้างเก่ามา ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานให้เหมาะกับอาคารใหม่ สถาปนิกและวิศวกรต่างเห็นพ้องว่าควรใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนมาเป็นโครงสร้างหลัก ที่สามารถตอบโจทย์ที่กล่าวมาทั้งหมดได้อย่างลงตัว

Steel Solution Services : นอกจากการเลือกใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนแล้ว การได้รับคำปรึกษาจากมืออาชีพจาก Steel Solution by SYS เพราะต้องวางแผนการทำงานให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง แรงสั่นสะเทือนที่มีต่อเพื่อนบ้าน รวมถึงทางเข้าโครงการที่แคบเล็กอยากต่อการขนส่งลำเลียงด้วยรถขนาดใหญ่ จึงต้องมีการจัดลำดับการเข้าออกของวัสุและอุปกรณ์อย่างเที่ยงตรง เพราะมีการพูดคุยปรึกษากับ Steel Solution by SYS ตั้งแต่เริ่มต้นทำแบบ จนไปถึงการใช้บริการในการออกแบบ แปรรูปชิ้นส่วนจากโรงงาน จนถึงการขนส่งติดตั้ง ด้วยระบบ “Bolted Connection” หรือ “การยึดด้วยสลักเกลียว” โครงสร้างจึงดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ย่นระยะเวลางานก่อสร้างให้เสร็จทันตามแผนที่กำหนดคือ 8 เดือน