SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Cellular Beam & Castellated Beam

Cellular Beam & Castellated Beam : คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด
เหล็กรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัด H-Beam จะถูกนำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัดให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้ 10-20% ด้วยการนำเหล็ก H-Beam มาตัดบริเวณเอว (Web) ตามรูปแบบที่วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด “องศาของมุมตัด” หรือ “รัศมีความโค้ง” และ”ระยะห่างระหว่างช่องเปิด” เพื่อให้เหมาะสมกับการรับแรงของโครงสร้างอาคารในแต่ละหลัง จากนั้นจึงนำกลับมาเชื่อมคืนดังรูปแบบที่ต้องการ โดยคานลักษณะนี้หากช่องเปิดเป็นรูกลม จะเรียกว่า “Cellular Beam” และ รูเปิดเป็นรูปหกเหลี่ยม จะเรียกว่า “Castellated Beam”

Castellated & Cellular Beam สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในลักษณะ คานรับพื้น (Floor Beam) และ โครงสร้างหลังคา (Roof Beam) ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนการก่อสร้างได้แล้วนั้น ยังเพิ่มพื้นที่ (Space) ให้กับอาคารดูรู้สึกโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้น จากการที่สามารถเดินท่องานระบบต่างๆ ผ่านช่องเปิดได้ โดยไม่ต้องเดินอ้อมใต้ท้องคาน ทำให้ได้ระยะพื้นถึงท้องฝ้า (Ceiling Height) มากขึ้น หรือ เมื่อใช้ในโครงสร้างหลังคาเมื่อเที่ยบกับระบบโครงถัก (Truss) ก็จะมีขนาดโครงสร้างที่เล็กกว่าและดูสวยงาม