ดาวน์โหลดคู่มือและแค็ตตาล็อก
 
คู่มือการใช้งานเหล็ก
การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ภาษาไทย
การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ข้อแนะนำในการใช้งานเหล็กอย่างปลอดภัย
ภาษาไทย
ข้อแนะนำในการใช้งานเหล็กอย่างปลอดภัย
 
แค็ตตาล็อกมาตรฐานไทย
เหล็กสยามยามาโตะ แค็ตตาล็อก มาตรฐานไทย
ภาษาไทย
 
แค็ตตาล็อกมาตรฐานสากล
เหล็กสยามยามาโตะ แค็ตตาล็อก มาตรฐานสากล
ภาษาอังกฤษ
เหล็กสยามยามาโตะ มาตรฐาน JIS
ภาษาอังกฤษ
เหล็กสยามยามาโตะ มาตรฐาน ASTM
ภาษาอังกฤษ
เหล็กสยามยามาโตะ มาตรฐาน AS/NZS
ภาษาอังกฤษ
เหล็กสยามยามาโตะ มาตรฐาน BS
ภาษาอังกฤษ
เหล็กสยามยามาโตะ มาตรฐาน EN
ภาษาอังกฤษ
 
หนังสือบ้านเหล็กสร้างง่าย
หนังสือบ้านเหล็กสร้างง่าย
ภาษาไทย
 
คู่มือการต่อเติมด้วยโครงสร้างเหล็ก
10 ไอเดีย ต่อเติมบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก
ภาษาไทย
 
คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม
Steel Connection เล่ม 1
ภาษาไทย
Steel Connection เล่ม 2
ภาษาไทย
DWG File for Steel Connection เล่ม 1
DWG File for Steel Connection เล่ม 2
 
ข้อมูลทางด้านเทคนิค
SYS Cellular Beam Design Program
โปรแกรมออกแบบ Cellular Beam พร้อมรายการคำนวณ และรูปแบบรูเจาะ
Connection Design Software LRFD
โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ LRFD และสามารถ exportเป็น file CAD
SYS Design KIT
โปรแกรมออกแบบโครงสร้างโกดัง, โรงงาน สำเร็จรูปพร้อมถอดปริมาณสินค้าที่ใช้
SYS Bolt Connections
โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ ASD
SYS Steel Designer
โปรแกรมออกแบบขนาด เสา และ คาน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
SM520 COMMERCIAL BUILDING DESIGN HANDBOOK
คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520
SM520 STEEL TRUSS DESIGN HANDBOOK
คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก
SM520 PORTAL FRAME DESIGN HANDBOOK
คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง
Steel Truss Design Handbook
คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูประบบ Truss
Steel Frame Design Handbook
คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานระบบสำเร็จรูประบบ Frame
 
โปรแกรมถอดแบบสำเร็จรูป
S-TOP
ENGLISH
 
Siam Yamato Steel ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่