SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ที่ตั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 7
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ +66 2586 7777

อีเมล sys@syssteel.com

โรงงานและคลังสินค้า

โรงงานมาบตาพุด

เลขที่ 9/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ซอยจี-ห้า นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ +66 3869 8500 แฟ็กซ์ +66 3869 8549

เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 2
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

โทรศัพท์ +669 5371 0695, +669 5371 0696