SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Residential

โครงสร้างที่ลงตัว รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ สร้างสรรค์จินตนาการไม่รู้จบ

จากบ้านพักอาศัยสู่โรงแรมไปจนถึงตึกสูงระฟ้า SYS ผสมผสานความทันสมัย กับความประณีต ความงามกับประโยชน์ใช้สอยอย่างลงตัว ให้คุณเกิดจินตภาพ โดยแต่งเติมเรื่องราวพร้อมประโยชน์ใช้สอยสวยงาม มีสไตล์ และได้มาตรฐาน

Lumlukka House

เจ้าของโครงการ คุณอนันต์และคุณผ่องพรรณ เกษเกษมสุข
สถาปนิก บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด
ช่างภาพ Spaceshift Studio
Read More

TT House

เจ้าของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
ผู้ออกแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
Read More

Tom House

สถาปนิก Backyard Architect
ช่างภาพ ธเนศ เปี่ยมหน้าไม้
Read More