SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

TAK Sale Office & Warehouses ความเรียบง่ายภายใต้การใช้งาน

เมื่อถึงเวลาต้องขยับขยายพื้นที่ของโกดังเก็บสินค้าและสำนักงานของ TAK Sale Office & Warehouses เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้จึงเกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่โรงงานและพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเจ้าของบริษัทได้มอบหมายให้ คุณ สิวิชัย อุดมวรนันท์ จาก Architecture of my own เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

TAK คือบริษัทจำหน่ายแผ่นปิดผิวลามิเนตระดับแนวหน้าของไทย ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการออกแบบและตกแต่งภายใน มีชื่อเสียงมายาวนานเรื่องวัสดุตกแต่งที่มีมาตรฐาน และไว้ใจได้ในคุณภาพ เมื่อทำการออกแบบก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายของตนเอง จึงคิดถึงรูปแบบของอาคารที่สวยงามสะดุดตา ส่งเสริมภาพลักษณ์ และต้องใช้งานได้ดีเป็นสำคัญ เพื่อบ่งบอกรูปแบบของสินค้าไปในตัว

เริ่มจากรูปทรงอาคารที่เริ่มออกแบบจากฟังก์ชั่นที่เหมาะสมเป็นหลัก คือต้องรองรับการใช้งานทั้งส่วนสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า และการคำนึงถึงการขนส่งสินค้าของรถขนาดใหญ่ ส่วนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้ออกแบบต้องการให้อาคารดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่ใช้งานด้านในอาคารด้วย

สถาปัตยกรรมทรงจั่วความชันต่ำ คือรูปแบบที่สถาปนิกเลือก พร้อมทั้งออกแบบให้มีช่วงเสาที่กว้าง อาคารมีการแผ่ไปตามแนวราบมากกว่าการขึ้นเป็นอาคารสูงหลายชั้น โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนจึงเป็นวัสดุหลักในการออกแบบ เพราะนอกจากจะสามารถออกแบบให้มีช่วงกว้างของหลังคาโดยที่ไม่มีเสาคั่นกลางแล้ว โครงสร้างเหล็กยังก่อสร้างได้รวดเร็ว และมีรูปแบบอาคารที่เหมาะกับสไตล์ที่สถาปนิกออกแบบอีกด้วย

สถาปนิกออกแบบส่วนของเปลือกอาคารทำจากแผง Perforated Aluminum (ลักษณะผนังภายนอกอาคารที่มีการเจาะเป็นรูพรุน) เพื่อช่วยกรองแสงแดดที่จะสาดส่องเข้ามา ไม่ให้ภายในร้อนมากนัก อีกทั้งยังสามารถสร้างเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานภายในอาคาร เพราะไม่สามารถมองผ่านจากภายนอกเข้าไปเห็นผู้คนภายในได้ แต่หากมองจากภายในจะสามารถมองออกไปได้สบายตานั่นเอง

และด้วยความที่อาคารถูกออกแบบเป็น Double Façade ที่ถูกยกขึ้นไปเหนือจากพื้นพอสมควร เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและการดูแลรักษาที่ดี สถาปนิกจึงออกแบบทางเดินลอยยาวรอบ Façade ดังกล่าว (Cat Walk)  นอกจากจะไว้ใช้ทำความสะอาด Double Façade นี้ได้อย่างสะดวกแล้ว ยังเป็นทางเดินที่สามารถเข้าถึงผนังส่วนอื่นๆของอาคารหรือบานกระจกที่อยู่สูง เพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ด้วย

และในส่วนด้านข้างของอาคารนั้น โครงสร้างเหล็กได้ยื่นยาวออกจากแนวเสาคานหลัก หรือที่เรียกว่า Cantilever Structure จากโครงสร้างหลัก ทำให้อาคารดูเบาลอยและสามารถยื่นโครงสร้างได้ยาวโดยไม่มีเสารับน้ำหนัก เกิดสถาปัตยกรรมที่น่าใช้งานและโดดเด่น