SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS คว้ารางวัล “Silver Prize” ในงาน Thailand Quality Prize 2020

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ  SYS คว้ารางวัล “Silver Prize” ประเภท Support QCC Prize จากผลงานของกลุ่ม “Control C 2018” ในงาน Thailand Quality Prize 2020 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยทางสมาคมได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร และตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

โดยงานนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ