SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม 6 ปี ต่อเนื่อง

  • Siam Yamato Steel
  • Awards
  • SYS รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม 6 ปี ต่อเนื่อง
SYS Fac 2

นายสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง 2 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ เข้ารับรางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยปีนี้ SYS ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ โรงงาน SYS 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง)  ซึ่งให้กับโรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

SYS Fac 1

และโรงงาน SYS 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวเขียว) เข้ารับรางวัลโดย นายสิทธิชัย เขมะนุเชษฐ์ ผู้จัดการส่วนผลิตเหล็กรีด 1 ซึ่งให้กับโรงงานที่มีผลการประเมินในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อเร็วๆ นี้