SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563

  • Siam Yamato Steel
  • Awards
  • SYS รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SYS เป็นผู้แทนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย (กลาง) องคมนตรี และนายกลินท์ สารสิน (ซ้าย) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่ง SYS เป็นผู้ผลิตเหล็กเพียงรายเดียว ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อไม่นานมานี้ครับ