SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS มุ่งมั่นรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รับรางวัล CSR-DIW 8 ปีต่อเนื่อง

  • Siam Yamato Steel
  • Awards
  • SYS มุ่งมั่นรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รับรางวัล CSR-DIW 8 ปีต่อเนื่อง
39514727_237002710344211_680951693092847616_n

นายพงษ์คีรี ยศสิงห์ (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนขายผู้แทนจำหน่าย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018” จาก นายบรรจง สุกรีฑา (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลภายใต้โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดย SYS ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการควบคู่กับการดูแลสังคม เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆ นี้

39514694_504005470065123_1437015054158397440_n
39675799_277163149679311_802096159119114240_n