SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

รับมอบโล่รางวัล “CSR-DIW Continuous Awards”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ คุณเภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เป็นตัวแทน บริษัท รับมอบโล่รางวัล “CSR-DIW Continuous Awards” หรือ รางวัลการปฏิบัติตาม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
CSR-DIW เป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ สรอ. จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรม โดยให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยบริษัทของเราได้รับรางวัลดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 4 ปี รวมถึงปีปัจจุบัน การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในนโยบาย ที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลงพื้นที่พบปะชุมชน ราชการ และสื่อมวลชน กิจกรรม CSR วันเกิด การแข่งขันฟุตบอล “SYS CUP” การสนันสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา เยาวชน และชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการเติบโตและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป

news133-1