SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2555

  • Siam Yamato Steel
  • Awards
  • พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮออล์ ชั้น 4 ห้างสรพพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
โดยมี คุณไชยวัฒน์ เลิศวิชัยยุทธ์ ผู้จัดการส่วนการบุคคลและธุรการ เป็นตัวเเทนบริษัทฯ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2555
จากนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีฯ
โดย SYS อยู่ในลำดับที่ 30 จากจำนวนผู้ได้รับรางวัลฯ ทั้งหมด 103 บริษัท ทั่วประเทศ (ประกาศ ณ 22 ก.พ. 2556)
ตามที่ระบุในประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2555

news118-1
news118-2
news118-3
news118-4