SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Stadium

โครงสร้างที่ลงตัว รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ สร้างสรรค์จินตนาการไม่รู้จบ

จากบ้านพักอาศัยสู่โรงแรมไปจนถึงตึกสูงระฟ้า SYS ผสมผสานความทันสมัย กับความประณีต ความงามกับประโยชน์ใช้สอยอย่างลงตัว ให้คุณเกิดจินตภาพ โดยแต่งเติมเรื่องราวพร้อมประโยชน์ใช้สอยสวยงาม มีสไตล์ และได้มาตรฐาน

Bangkok Futsal Arena

เจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read More