ผลิตภัณฑ์ใหม่
SYS มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ตอบสนองทุกการใช้งานในอาคารต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นสำคัญ