ข่าวสารและกิจกรรม
SYS ร่วมกับ วสท. บรรยายความรู้เรื่องเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520
6 Jun 2018
EIT Seminar SM520 - 01

นายเฉลิมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการธุรกิจสินค้าและบริการครบวงจร และ นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ พร้อมด้วย ดร.ธเนศ วีระศิริ (ที่ 3 จากขวา) นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(วสท.) และรศ.เอนก ศิริพานิชกร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของงาน มีความรู้เกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง หรือ เหล็กกำลังสูง (High Strength Steel) Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้มากขึ้น โดยมี รศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณคติวัฒน์ นันต๊ะยานา Detail Design Manager บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ร่วมบรรยาย ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 25 พฤษภ่คม 2561 ที่ผ่านมา

——————————————————————————————————————————————————————–

Mr. Chalermkiat Isarangkul  (2nd from right), Business Solution Manager and Mr. Pongsak Haelom (2nd from left), Marketing Division Manager, Siam Yamato Steel Company Limited (SYS), the manufacturer of Hot Rolled Structural Steel, along with Dr. Thanes Weerasiri (3rd from right), President of Engineering Institute of Thailand (EIT) and Assoc. Prof. Anek Siripanichgorn (3rd from left), Chairperson, Civil Engineering Committee, the Engineering Institute of Thailand (EIT), held a seminar on “Design and Application of High Strength Structural Steel SM520.” The seminar was organized to promote knowledge on the unique character of Hot-Rolled Structural Steel (High Strength Structural Steel SM520) to engineers, designers, contractors and project owners on the unique character of High Strength Structural Steel SM520, high load-carrying capacity and
cost-efficiency, which helps to save construction costs. The panel of experts were joined by Assoc. Prof. Pattamad Panedpojaman, Ph.D., Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Asst. Prof. Aphinat Ashakul, Ph.D., Director International Program in Civil Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Mr. Katiwat Nantayana, Detail Design Manager of Italian-Thai Development PLC. The seminar has recently been held at Novotel Bangkok Sukhumvit 20.

EIT Seminar SM520 - 05 EIT Seminar SM520 - 06 EIT Seminar SM520 - 07 EIT Seminar SM520 - 08 EIT Seminar SM520 - 09 EIT Seminar SM520 - 11 EIT Seminar SM520 - 04 EIT Seminar SM520 - 03 EIT Seminar SM520 - 02 EIT Seminar SM520 - 12 EIT Seminar SM520 - 13 EIT Seminar SM520 - 14 EIT Seminar SM520 - 15EIT Seminar SM520 - 10
0