ข่าวสารและกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียนทุน SYS ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้าชุมชน
5 Apr 2018
SYS Edu 1SYS Edu 2

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์  ได้แสดงความยินดีกับ นายอลงกรณ์ จันทรเดช นักเรียนทุน SYS ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “SYS ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้าชุมชน” โดยเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องในระดับ ปวส. ให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในจังหวัดระยอง

นอกจากนั้น SYS ยังมีโครงการ “SYS Education Fund” ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ซึ่งมอบให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบความก้าวหน้าให้กับการศึกษาของเยาวชนไทยต่อไป

0